Bryn och fransfärgning

Per­ma­nent färgn­ing som håller i ca 3-​8v. Pop­ulärt att färga bry­nen och fransarna på som­maren för att få liv i ansik­tet. Oftast så bleks fransarna och bryn på sommaren.

Bokn­ing

eller klicka på knap­pen nedan för att boka online:

BokatidknappXL

Louise: 076949 94 46

Sofi: 073438 30 10

Bella: 076078 36 94

Tomas: 0760 49 98 67

Max: 0727 38 89 26

Anders: andersnoxius@​gmail.​com