fillers

frokenbuddha

Fillers:


Fillers består av hyaluron­syra ‚som finns naturligt i krop­pen och bidrar till bla.till att hålla huden ela­sisk och smörja leder. Finns ani­maliskt och icke ani­maliskt hyaluron­syran. Jag job­bar med båda.


Oavsett om du vill föryn­gra din hud, släta ut rynkor, återge för­lorad volym i ansik­tet, mark­era kon­turer eller definiera läp­parna så kan man göra det.Funderar/vill du oper­era din näsa , så kan det räcka med fillers korrigering.Man kan alltså använda fillers till :


1.Läppar


2.Nasolabiala veck (veck mel­lan ansikte och mun)


3.Insjunkna kinder


4.Panna


5.Kindben


6.Käkben


7.Haka


8.Djup rynka mel­lan ögonbry­nen (som inte vill gå bort med Botox)


9.Fylla ut grop i näs­benet


10.Marionettlinjer (bred­vid mungi­porna)


11.Lyfta kan­terna på läp­parna (så att man ser lite gladare ut)


12.Vissa ärr

Bokn­ing

eller klicka på knap­pen nedan för att boka online:

BokatidknappXL

Louise: 076949 94 46

Sofi: 073438 30 10

Bella: 076078 36 94

Tomas: 0760 49 98 67

Max: 0727 38 89 26

Anders: andersnoxius@​gmail.​com