Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salong/public_html/plugins/system/truetypography/truetypography.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salong/public_html/plugins/system/truetypography/truetypography.php on line 143

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salong/public_html/plugins/system/truetypography/truetypography.php on line 173
Reikihealing

×

OBS

There was a prob­lem ren­der­ing your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Sim­ple Image Gallery plu­gin tags exists and con­tains valid image files. The plu­gin could not locate the folder: images/​galleri/​reikihealing

Reik­i­heal­ing

Reiki är japan­ska och bety­der rei (uni­versell) ki (livsenergi)


I vår fysiska kropp finns det gån­gar som kallas chakran och merid­i­aner och även runt oss o vår aura.
Alla våra celler i krop­pen är upp­byg­gda av ki (livsen­ergi) som är i vibra­tion olika snabbt. På det sät­tet bil­dar cellerna olika väv­nader och organ i krop­pen. Ju snab­bare ener­gin i cellerna vibr­erar desto lättare struk­tur bil­das.
Muskler vibr­erar snab­bare än ben­massa men långsam­mare än blod.


När man är full­ständigt frisk och i har­moni så vibr­erar alla cellerna i har­moni med varan­dra.
När vi får olika slags prob­lem i livet ska­par det obal­ans i vårt chakra och vi blir sjuka.
När jag ger reiki så bör­jar den högfrekventa uni­versella livsen­er­gin att genom­strömma varje cell i krop­pen mer och mer. På detta sät­tet av det höga flödet av livsen­ergi bör­jar krop­pen läka sej själv.

Det finns 3 grader av reiki Healing

Jag blev färdig med min första grad reiki 1 16÷912 och andra graden reiki 2 20÷113


När jag healar får jag till mej bilder och ”film snut­tar” oftast samt känslor i magen. Detta förmed­lar jag till dej som får behan­dlin­gen.
Alla behan­dlin­gar är olika och fan­tastiska saker händer.


Close your eyes — open your mind

{gallery}reikihealing{/gallery}

Bokn­ing

eller klicka på knap­pen nedan för att boka online:

BokatidknappXL

Louise: 076949 94 46

Sofi: 073438 30 10

Bella: 076078 36 94

Tomas: 0760 49 98 67

Max: 0727 38 89 26

Anders: andersnoxius@​gmail.​com

Hitta oss på facebook